FANDOM


Riordian – zadanie poboczne występujące w Gothic II: Noc Kruka. Zlecane jest Bezimiennemu przez Saturasa.

Krok po kroku Edytuj

  1. Porozmawiaj z Saturasem w ruinach na północnym wschodzie Khorinis.
  2. Porozmawiaj z Riordianem w ruinach na północnym wschodzie Khorinis.

Przebieg zadania Edytuj

Potrzebna pomoc Edytuj

Saturas prosi Bezimiennego o przyprowadzenie Riordiana, gdyż chce się z nim spotkać.

Przekazanie wieści Edytuj

Bohater idzie do Riordiana, aby przekazać mu polecenie Saturasa. Mag wody domyśla się, że arcymag ruszył się do przodu ze swym dochodzeniem i idzie do niego. Po rozmowie zadanie kończy się powodzeniem.