FANDOM


Stara kopalnia – miejsce usytuowane niedaleko karczmy „Pod Rozdartą Dziewicą” w północno-zachodniej części Argaanii.

Przed akcją gry Edytuj

Kopalnia ta zawaliła się lata temu i została opuszczona. Gulthard Przeklęty dawno temu dokonał tu strasznej rzezi, przez którą kopalnia uważana jest za przeklętą.

Zasoby naturalne i populacja zwierzęca Edytuj

Dawniej wydobywano tu żelazo, ponieważ znajdują się tu ogromne pokłady tego metalu. Jest tam też jedno złoże węgla. Rosną tu także demonie czepce i żelaźniaki. Po całej kopalni wałęsają się kretoszczury. Bezimienny napotyka tu także ożywieńca Gultharda Przeklętego. W jednej z wnęk bohater znajduje pismo o tytule „Groby magów”, w którym dowiaduje się kilku rzeczy o wojnie między Setarrifczykami a budowniczymi i o tajemniczej, potężnej runie.

ArcaniA Edytuj

Mieszka tu i pracuje kopacz. Wydobywa on resztki surowców z wyeksploatowanej kopalni, jednak nie może się przebić przez gruzowisko stojące mu na drodze. Prosi Bezimiennego o pomoc: ma przynieść kopaczowi jego alembik, potrzebny do wysadzenia przeszkody. Bohater rusza więc w odleglejsze szyby, niejednokrotnie staczając walki z pełzaczami ziemnymi i innymi potworami zamieszkującymi kopalnię. Po zdobyciu odpowiednich składników, Bezimienny wraz z kopaczem wysadza gruzowisko, oczyszczając dalszą drogę.

Ciekawostki Edytuj

  • W Gothic także występuje miejsce zwane Starą Kopalnią, jednak nie ma ono wiele wspólnego z tą, ponieważ tamta zawaliła się całkowicie, a ta częściowo i to na długo przed akcją ArcaniA.
  • W kopalni, oprócz Bezimiennego, znajduje się tylko jeden, żywy człowiek.