FANDOM


Obóz bractwa, Obóz na bagnie, Obóz sekty – jeden z trzech obozów w Górniczej Dolinie. Ludzie z tego obozu nazywani są świrami z sekty.

Historia Edytuj

Dawno temu Śniący przybył tutaj i zesłał ludziom proroczą wizję. Jednak wielu z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy. Tylko Y'Berion wraz z garstką towarzyszy usłuchał głosu Śniącego. Tak powstało bractwo. W chwili, gdy po raz pierwszy wstąpili na ścieżkę zbawienia, powstał również pierwszy krąg. Magia runiczna staje się zrozumiała dla każdego, kto podąża śladem Śniącego. Śniący wskazał Y'Berionowi i jego uczniom miejsce, w którym mieli się osiedlić. Wybrani pracowali bez przerwy, dniem i nocą, nie patrząc na niebezpieczeństwa i zmęczenie. Co chwila przybywali do obozu nowi ludzie, gotowi wysłuchać nauk Śniącego. Wspólnie próbowali przez modlitwę zjednoczyć się duchowo ze Śniącym. Narodził się drugi krąg. Zsyłane przez Śniącego wizje były coraz wyraźniejsze, ale bractwo nie dysponowało siłą wystarczającą, by nawiązać kontakt. Jeden z guru - Cor Kalom, znalazł rozwiązanie. Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem modłów i ich duchowe siły zjednoczyły się. W tym samym czasie nasi nowicjusze wyruszyli do innych obozów, by głosić tam nauki Śniącego i wyprowadzić niewiernych z błędów pogaństwa. W ten sposób zamknął się trzeci krąg. Długi czas upłynął od chwili założenia obozu. Wiele się tutaj zmieniło. Wiara umocniła się i rozprzestrzeniła. Trwałość i niezmienność wiary symbolizuje czwarty krąg. – tak twierdzi Baal Cadar, guru, handlarz i nauczyciel z obozu Bractwa.

Gothic 1 Historia Obozu na Bagnach

Gothic 1 Historia Obozu na Bagnach

Wiara Edytuj

Członkowie obozu na bagnie wierzą w Śniącego, gdyż utrzymują, że pomoże on im wydostać się z kolonii karnej. Parę lat przed powstaniem obozu, Śniący przemówił do skazańca, który wraz z grupą kopaczy uciekł ze Starego Obozu. Dzięki wizji wskazał im drogę i stali się oni założycielami obozu na bagnie. Skazańcem tym był jaśnie oświecony Y'Berion. Dzięki jego inicjatywie znaleziono w masywie skalnym świątynię, wokół której powstał obóz. Wielu ludzi dołącza do Bractwa Śniącego jedynie z powodu powszechnego tam bagiennego ziela i jego halucynogennych właściwości, lecz zdarzają się również nowicjusze prawdziwie oddani sprawie Śniącego. Wierzą oni w rychłe przebudzenie się ich boga ze snu i uwolnienie z więzienia, jakim jest Górnicza Dolina. Ich przywitanie brzmi "Zbudź się!". Duchowymi przywódcami nowicjuszy jest kasta guru – dawni nowicjusze, którzy po wielu latach ciężkiej pracy zostali wybrani przez Śniącego do nauczania zagubionych dusz. Imię każdego guru poprzedza tytuł "Baal" albo "Cor" np. Baal Orun lub Cor Kalom. Wielu świątynnych strażników nosi tytuł "Gor". Najważniejszymi osobami w obozie są Y'Berion, Cor Angar i Cor Kalom, prawa ręka Jaśnie Oświeconego. Opiekuje się on nowicjuszami i jest alchemikiem. Przygotowuje też wydzielinę z wnętrzności pełzaczy potrzebną nowicjuszom do wejścia w trans. Obóz na bagnie jest najbardziej religijnym obozem w całej kolonii. Jednak po tym, jak przywódca obozu w wizji dowiedział się, że Śniący jest demonem, natychmiast przestali w niego wierzyć i poparli plan magów wody związany z wysadzeniem kopca rudy i obaleniu w ten sposób bariery. Jedynie Cor Kalom z grupą zbuntowanych nowicjuszy i strażników świątynnych postanowił zbudzić Śniącego.

Dochody Edytuj

Głównym źródłem zarobku sekty jest sprzedaż bagiennego ziela. Rośnie ono wyłącznie na bagnach i jest ochoczo kupowane przez ludzi z pozostałych obozów w kolonii. Szczególnie uwielbiają je najemnicy z Nowego Obozu.

Wygląd Edytuj

Obóz na bagnie to rozległy obszar. Dzieli się on na dwa poziomy: niższy, gdzie toczy się głównie życie obozu oraz wyższy, dobudowany na drewnianych palach. Na wyższym poziomie znajdują się prowizoryczne domy, w których mieszka część mieszkańców obozu, laboratorium Cor Kaloma i plac treningowy straży świątynnej. Obóz otoczony jest przez bagna, gdzie pracują dwie grupy zbieraczy bagiennego ziela: pierwsza pod dowództwem Balora, a druga pod dowództwem Virana. W skale znajduje się wielka świątynia Śniącego, w której przebywa Y'Berion razem ze swoimi niewolnicami: Chani i Natalią. Cały niższy poziom jest zbudowany na drewnianych pomostach. Domy i sypialnie nowicjuszy są zbliżone wyglądem do współczesnych baraków wojskowych lub namiotów. W domach znajdują się głównie łóżka leżące bezpośrednio na ziemi.

Życie codzienne Edytuj

Życie nowicjuszy polega głównie na przyjmowaniu nauk od guru. Niektórzy jednak całymi dniami przetwarzają bagienne ziele. Wykonują też specjalne zadania od guru. Są to jedne z raczej nielicznych obowiązków nowicjuszy. Guru natomiast nadzorują nowicjuszy w różnych dziedzinach, np. przetwarzanie ziela, alchemia. Jednak podstawowym zajęciem guru jest przekazywanie nowicjuszom nauk Śniącego. Strażnicy świątynni natomiast polują głównie na pełzacze w Starej Kopalni, aby pozyskać ich wydzielinę potrzebną Cor Kalomowi. Strażnicy często ćwiczą pod okiem Cor Angara. Jednak podstawową pracą wykonywaną w obozie zarówno przez guru, jak i nowicjuszy jest modlitwa do Śniącego.

Stroje Edytuj

W obozie na bagnach ludzie noszą stroje, zależne od swej pozycji w sekcie np. nowicjusze noszą przepaski lub strój nowicjuszy, strażnicy świątynni — zbroje strażników, a guru — szaty Guru.

Hierarchia Edytuj

Niewątpliwie najważniejszą kastą w obozie są guru. To oni mają prawo wydawać innym rozkazy. Posiedli też mądrość Śniącego. Najwyższym guru i zarazem przywódcą obozu jest Y'Berion. Po guru w hierarchii następują strażnicy świątynni — główna siła wojskowa obozu. Są oni świetnie wyszkolonymi wojownikami, a najlepsi z nich mogą także używać magii. Na samym końcu są nowicjusze — mają za zadanie słuchać guru i usługiwać im.

Returning Edytuj

Ta sekcja przedstawia zawartość nieoficjalnej modyfikacji i nie zawiera treści przewidzianych przez twórców gier Gothic oraz ArcaniA.


Ciekawostki Edytuj

  • Większość członków bractwa jest łysych. Wyjątkami są fryzury Baal Netbeka, Melvina i Dusty'ego.
  • Poprzez błąd można przy zbieraczach ziela wydostać się poza barierę, bez pomocy kodów.
  • W rosyjskiej modyfikacji Returning Obóz bractwa jest zamieszkany przez poszukiwaczy, zombie-nowicjuszy i zombie-strażników świątynnych.
  • Powstała niemiecka modyfikacja o nazwie Die Sekte. Dodaje on w Gothic II Bractwo Śniącego, jednak nie znajduje się ono na bagnach, a w okolicach farmy Bengara. Wykorzystano ją również w Returning.
  • W modyfikacji Die Bedrohung (Zagrożenie) Paranor nie może wejść do obozu, ponieważ przed bramą stoją dwaj strażnicy oraz Cor Angar, którzy usypiają go, gdy spróbuje wejść do środka. Za pomocą kodów (na przykład używając kamery) możemy zobaczyć, że obóz jest pusty, a na placu świątynnym stoi mała grupka orków.
  • Nie wiadomo, dlaczego po zawaleniu Starej Kopalni Gomez wypowiedział wojnę Obozowi bractwa. Prawdopodobnie dlatego, że stanęli oni w obronie Nowego Obozu.
  • Występuje też w modyfikacji Wasteland Mod.
  • Istnieje hipoteza, że wcześniej to miejsce zamieszkiwali Budowniczowie, którzy ocaleli po gniewie Adanosa. Jest to całkiem możliwe, gdyż niektóre rzeczy na to wskazują m.in. freski w świątyni, które przypominają fale wody. Podobnie jest z pancerzami straży świątynnej. Posiadają niebieskawe zabarwienie oraz wzór również podobny do fal wody. Bardzo możliwe, że te pancerze mogły być zbrojami kasty wojowników z tą różnicą, że na przodzie miały symbole wody, a nie śniącego, za to szaty guru pierwotnymi strojami magów wody w bardzo odległych czasach. Bardzo prawdopodobne, że później owe szaty i zbroje posłużyły za wzór, który dla guru były znakiem, że śniący wybrał idealne miejsce do założenia bractwa. Lud, który zamieszkał na bagnie, po katastrofie mógł pozostawić wiele po sobie tajnych inskrypcji i zapisków. Np. możliwość przywoływania dusz, które posiadali budowniczowie, a które znalazł Myxir w świątyni. Y'Berion mógł celowo zataić wcześniejszą naturę tego miejsca, bo zanim przybyto, by założyć bractwo, bagno było odcięte od świata i daleko położone od codziennego życia skazańców, wiec po prostu nikt wcześniej nie zainteresował się tym miejscem.