FANDOM


Knechci – regularne oddziały wojskowe królestwa oraz przemobilizowani na czas trwania misji w Górniczej Dolinie strażnicy miejscy. Byli werbowani w Myrtanie, jak i na wyspie Khorinis.

Przed akcją gry Edytuj

Nie wiadomo o nich wiele. Mieli oni za zadanie pomagać paladynom. Brali także udział w walkach i wojnach. Werbowano ich wśród mieszkańców Khorinis i Myrtany.

Gothic II Edytuj

Knechci przebywają w towarzystwie paladynów w Górniczej Dolinie i dzielnicy portowej Khorinis. Są między innymi w ekspedycjach do kopalń i w razie potrzeby walki z orkami.

Dalsze losy Edytuj

Po przegranej wojnie z orkami jednostka ta zostaje rozwiązana, a o wolność ojczyzny walczą ludzie zwani buntownikami i to oni pełnią ich funkcje.

Poznani knechci Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.