FANDOM


Garv – postać występująca w ArcaniA.

ArcaniA Edytuj

Jest drwalem. Ma dom koło starej setarrifskiej wieży strażniczej. Murdra chcąc kilka antałków pitnego miodu, wysyła do niego Bezimiennego. Grengar nie ma o nim zbyt dobrego mniemania. Po dotarciu na miejsce drwal po dobroci nie chce oddać miodu. Wraz ze swoimi koleżkami wyzywa bohatera na pojedynek w którym przegrywa. Po porażce, daje Bezimiennemu antałki, jednak wciąż nie daży go szacunkiem. Można też mu za nie zapłacić. Kiedy bohater rozprawi się z bandą Dartana, może powiedzieć o tym Garvowi, co nie wywrze na nim dużego wrażenia.

Dalsze losy Edytuj

Dalsze losy drwala nie są znane. Najprawdopodobniej dalej mieszka w swojej chacie.