FANDOM


To artykuł stworzony tylko dla szczególnych cytatów.
Proszę użyj tego szablonu do każdego odrębnego cytatu.


Wskazówki Edytuj

Chromanin 1 Edytuj

Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej całości, nim zdecyduje się podjąć trudy wyzwania.

Chromanin 2 Edytuj

To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki.

Chromanin 3 Edytuj

Mądry rybak próbuje czasem szczęścia po drugiej stronie jeziora.

Chromanin 4 Edytuj

Zapomniano już czyny tych, co niegdyś weszli na pokład.

Chromanin 5 Edytuj

Znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło.

Chromanin 6 Edytuj

Pozostała treść Edytuj

Chromanin 1 Edytuj

Ten, który zechce wyrzec się ścieżki występku i błędu i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi. Dane mu będzie użyć jej, by skruszyć ogniwa tego świata i posiąść najważniejszą z nagród – Chromanin.

Chromanin 2 Edytuj

Wizje Chromanina, tajemne głosy z zamierzchłej przeszłości, rozjaśniły mój umysł. Nie porzucę ich za żadne skarby tego świata. Mój los będzie odtąd związany z nimi.

Chromanin 3 Edytuj

O, starożytni bogowie! Jak to możliwe, że niegodny śmiertelnik, jakim bez wątpienia jestem, otrzymał tak cenne dziedzictwo waszej potęgi! Obym tylko nie zabłądził słowem lub uczynkiem i nie stracił mego skarbu!

Chromanin 4 Edytuj

Nie śmiem nawet marzyć o znalezieniu się w pobliżu potężnego Chromanina. Dni płaczu odeszły w niepamięć. Tak niewiele dzieli mnie od osiągnięcia absolutnej perfekcji!

Chromanin 5 Edytuj

Ale nie będę sam kroczył po tej ścieżce. Zaszczyt przypadł mi, ale muszę podzielić się mą potęgą z tymi, którzy okażą się godni, by podążyć w moje ślady. Mam tylko nadzieję, że mnie odnajdą.

Chromanin 6 Edytuj