FANDOM


Bergmar – postać, o której jest wzmianka w akcie własności w Gothic. Jego przełożonym był Lord Tymorisin. Miał rangę burgrabiego. To on wydał akt własności, znaleziony wiele lat później przez Bezimiennego i Lestera.

Ciekawostki Edytuj

  • Burgrabia to po niemiecku: burggraf. Słowo graf to dawny tytuł szlachecki w Niemczech, zaś tytuł burgrabii otrzymywał hrabia, który zarządzał zamkiem królewskim.