FANDOM


Amul – postać występująca w Gothic 3. Jest to czarny mag i sługa Beliara.

Gothic 3 Edytuj

Przebywa w olbrzymim mieście Bakaresh, gdzie na dziedzińcu wygłasza nauki o Beliarze. To jemu należy dawać złoto przeznaczone na ofiarę dla boga chaosu. Tylko on może wydawać pozwolenie na wejście do Wielkiej Świątyni Beliara w Bakareshu. Gdy Bezimienny zdobędzie 75% zaufania w mieście, pozwoli mu wejść. Bohater może mu dać daninę kupców, dzięki czemu zdobędzie ich zaufanie.

Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie, i zadrżą ci ku którym skieruje swój gniew! Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią! Beliar nie zna litości, dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci z was, którzy obracają pieniądzem muszą płacić daninę! Bo czymże jest złoto, w obliczu nieuchronnego gniewu Beliara? Gdy jego gniew sięgnie zenitu, będzie za późno. Wtedy wasze modlitwy, nie zostaną wysłuchane. Tylko my, czarni magowie, wiemy jak ubłagać jego gniew. Chronimy was! Używamy naszej mocy, by zachować was przed jego gniewem. On zgniecie swych wrogów. Wynagrodzi nas, bo jesteśmy jego ludem. My - asasyni!
― Mowa Amula

Ciekawostki Edytuj

  • Mag Sigmor jak i niektórzy czarni magowie nie pałają szacunkiem do Amula gdyż uważają, że Amul jest stary i przepuści każdego, kto mu zabrzęczy monetami.
  • Jego głos podczas rozmowy (Robert Kowalski) różni się od tego, którym wygłasza swoje nauki (Andrzej Chudy).